Wij maken organisaties sterker. Dat leidt tot onomkeerbare veranderingen met een onmiskenbaar rendement. Echt sterk zijn betekent dat je het onverwachte en zelfs het ongewenste vol vertrouwen op je af ziet komen. De organisatie stijgt boven zichzelf uit. Door intelligentie en levendigheid slim te combineren, ontstaat de magie van de eenvoud. Ons werk krijgt vaste vorm via de begeleiding van ingrijpende veranderingsprocessen en via trajecten van leiderschapsontwikkeling.

Nieuwsgierigheid

Als je het magische leert zien, wordt het eenvoudig. In de praktijk betekent dat het vermijden van franje, gekunsteldheid en overdaad. Zoeken naar manieren van werken die vanuit de verschillende belangen kloppen. Eenvoud is niet gemakkelijk. Daarom organiseren we ook leergangen en congressen, doen we onderzoek, schrijven we boeken en doceren we aan kennisinstellingen, zoals de Rijksuniversiteit van Groningen, Stenden University en AOG school of management.

10

nieuwe opdrachten in het 2e kwartaal van 2020

43

actieve projecten

12

gecommitteerde firmanten

5

lopende studies / publicaties

De firmanten

We werken allen als firmanten onder de vlag van Het Zuiderlicht. Topconsultants die het risico op succes durven nemen. Uitmuntend in contact, denkkracht en executie. In onze structuur zijn geen bazen en zijn geen organisatorische belemmeringen die samenwerking in de weg staan. Invloed ontstaat alleen op basis van betrokkenheid en kwaliteit. Als firmanten brengen we onszelf én de opdrachtgever naar een hoger plan. Bij ons groeien de bomen wel tot in de hemel. Klik hier voor een korte animatie over ons vernuftige samenwerkingsmodel.

Events

De afgelopen 15 jaar hebben we naam gebouwd als organisator van seminars, trainingen, congressen, opleidingen en lezingen. Steeds op het scherpst van de snede, passend bij de actualiteit en verrassend van opzet.

Overzicht van aankomende events