Drieluik: Rolsamenwerking x Waarderend onderzoek

Datum:
10 oktober, 15 oktober, 7 november
Tijd:
9.00-17.00
Locatie:
Emmaplein 5, 9711 AP te Groningen
Kosten:
€ 1295,00 (excl. BTW)
Aanmelden:
harryette.vandenbroek@hetzuiderlicht.nl

Het drieluik Rolsamenwerking x Waarderend onderzoek is interessant voor managers en andere professionals die het eigenaarschap en eigen initiatief van hun teams willen versterken. Wil je echt inhoud gaan geven aan ingrediënten als eigenaarschap, autonomie, zelforganisatie, resultaatgericht werken, zelfsturing of resultaat verantwoordelijke teams, schrijf je dan in voor dit drieluik.

Rolsamenwerking staat voor een organisatievorm waarbij de autonomie van roleigenaren wordt vergroot door heldere kaders en bijhorende mandaten. Deze werkwijze belooft een wendbare organisatie. Waarderend onderzoek is een praktische en waarderende aanpak van organisatie- en teamontwikkeling om de rolsamenwerking in jouw organisatie of team vorm te geven.

De beide methoden overlappen en versterken elkaar op belangrijke punten, zoals hun oplossingsgerichte insteek, ontwerpgerichte aanpak en praktische ‘hands on’-karakter. Een voorbeeld: Binnen rolsamenwerking vormt het productief maken van spanningen de basis voor continue doorontwikkeling van de samenwerking. Met behulp van waarderend onderzoek maak je deze momenten van spanning bespreekbaar en zoek je samen naar de mogelijkheden om bruggen te slaan en stappen vooruit te zetten op basis van wat betrokken partijen of individuen gemeen hebben.

Ideaal versus de praktijk

De essentie van rolsamenwerking is dat rollen helpen om de samenwerking te bevorderen: afhankelijkheden, verwachtingen en overlap worden zichtbaar en bespreekbaar. De samenwerking wordt versterkt door complementair gedrag vorm te geven. Dat gebeurt alleen niet vanzelf, zelfs niet als je een mooi “rolontwerp” hebt gemaakt. Naast zo’n ideaalontwerp heb je namelijk de alledaagse praktijk die vaak weerbarstiger is dan wat op papier staat.

Daarbij komt een ‘probleem’ oriëntatie in veel organisaties, die de focus in gesprekken neigt te leggen op wat er niet werkt en wie daarvan de oorzaak is. Waardoor samenwerking eerder verzwakt dan sterker wordt. De waarderende benadering bevordert een generatieve dialoog over wat mensen willen, wat werkt en waar ze meer van willen zien. Dat levert heel andere gesprekken, een die de bereidheid tot gezamenlijk initiatief vergroot.

Met deze beide werelden gaan we in dit drieluik aan de slag. Het is waardevol voor iedereen die de rolsamenwerking een forse stap verder wil brengen in zijn of haar organisatie door daarover fundamenteel andere gesprekken te voeren. De beide trainers David Assink en Robbert Masselink reiken de deelnemers daartoe praktische handvatten, een ruime schat aan ervaring, een stevig theoretisch kader en best-practices aan.

In de groepssamenstelling streven wij naar een diverse groep deelnemers. Door een verscheidenheid aan wensen, verlangens en ervaringen samen te brengen wordt het leren van de deelnemers gestimuleerd. Om dezelfde reden houden we de omvang van de groep beperkt tot twaalf en kan iedereen rekenen op de volle aandacht van de trainers.

Dit drieluik is ook uitermate geschikt om samen met collega’s te volgen of in company te organiseren.

Als deelnemer:

Ben je nieuwsgierig naar een gedegen theoretisch kader en stevige, ruime praktijkervaring van rolsamenwerking en waarderend onderzoek.

Heb je de intentie samenwerking in jouw organisatie of team een fase verder te brengen

Ben je bereid om jouw praktijkervaring in te brengen en experimenten aan te gaan.

Investering:

  • 3 dagen en € 1295,00 exclusief btw en verblijfskosten en inclusief koffie/thee en lunch tijdens de trainingsdagen.

Je krijgt hiervoor:

  • Drie dagen bestaande uit theorie, inspirerende werkvormen, uitwisseling en verbinding naar de eigen praktijk
  • Concrete handvatten, oefeningen en adviezen om gestalte te geven aan de rolsamenwerking
  • Een comfortabele trainingsruimte om te studeren en werken en een goed verzorgde lunch
  • Een praktijkgerichte leergroep die jouw individuele leren bevordert
  • Een stevige basis om in je eigen praktijk rolsamenwerking vorm te geven of te verbreden en versterken.
  • Een exemplaar van het boek ‘Veranderen met Appreciative Inquiry’.

Praktisch:

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van ons nadere informatie, evenals een factuur voor deelname aan de cursus. Restitutie bij afmelding: twee weken voor aanvang betaalt u 75% van het gehele bedrag. Vanaf 1 week voor aanvang bent u het gehele bedrag verschuldigd.