Cheyenne was het kwijt!

Een ontroerend moment tijdens het Knoop Gala dat de uitzending niet heeft gehaald. Cheyenne was het kwijt. En kijk dan hoe Maan en iemand uit het orkest ervoor zorgen dat Cheyenne het weer krijgt.“aad oosterhof” | Search | LinkedIn

Dit filmpje is een mooi voorbeeld voor hoe het ook kan in organisaties. In het boek Een cultuur voor iedereen wordt onderscheid gemaakt tussen Edge, Home en Groove. Een Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisatie | Het Eerste Huis

▶ Edge gaat over vernieuwen en voorop lopen. Het betekent nieuwe dingen proberen om verder te ontwikkelen.
▶ Home is waar je je op je gemak en gewaardeerd voelt, waar er psychologische veiligheid is. Het is belangrijk dat iedereen goed samenwerkt en zich thuis voelt.
▶ Groove zijn de praktijken en instrumenten voor ontwikkeling.

We praten nogal eens geïsoleerd over de drie. Of alleen over vernieuwen en verder ontwikkelen. Of alleen over psychologische veiligheid. Of alleen over dat onze werkwijzen anders moeten (‘ontgroeven’).

Het filmpje laat zien dat dit juist in samenhang het beste werkt.https://www.youtube.com/watch?v=vzfof8_zENg

Laten we dit principe meenemen in ons dagelijks werk. Door elkaar te ondersteunen als we het even kwijt zijn, kunnen we niet alleen individuele prestaties verbeteren, maar ook de algehele prestaties en het welzijn van onze organisaties.