Bovenop ligt het zoveel prettiger – blog

In dit artikel gaat Robbert Masselink in op het bestaan van ongelijkwaardige verhoudingen in organisaties en samenleving en de schroom die we ervaren om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Dat is met een reden, maar het gevolg ervan is dat we situaties creëren en instandhouden die niet gezond of nadelig zijn voor mensen.