Toezicht in transitie – essay

Governance Noord en de Rijksuniversiteit Groningen doen samen onderzoek naar Toezicht in transitie. 3 studentes van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde hebben onder leiding van prof. dr. Dick de Waard een onderzoek uitgevoerd naar sociale, ecologische en economische transities (SDG’s).

In het najaar van 2020 zijn, met ondersteuning van Governance Noord, meer dan 30 leden van raden van toezicht in de sectoren zorg, welzijn, cultuur en onderwijs in Noord Nederland geïnterviewd, waarbij hen is gevraagd naar de wijze waarop zij de veranderende wereld inbrengen in hun rol als toezichthouder.

De uitkomst van het onderzoek is in essayvorm beschikbaar.