Summer school: Zelfsturing

Datum:
27 augustus 2019
Tijd:
9:00 - 19:30 uur
Locatie:
Eemster 33, Dwingeloo
Kosten:
€ 395 (excl. BTW)

Direct inschrijven

 

Vanuit Het Zuiderlicht hebben we meermaals een drieluik “Intellectueel Avontuur” georganiseerd: 3 middagen rondom 1 thema de wijsgerige diepte in. Geen snelle antwoorden en goedkope oplossingen, maar de tijd, ruimte en creativiteit nemen om samen te broeden op complexe thema’s. De laatste drieluik ging over zelfsturing, een onderwerp waar we zelf 2 jaar wetenschappelijk onderzoek naar hebben gedaan. Op veler verzoek bieden we deze drieluik nu aan in een summer school-variant: in één werkdag op een prachtige plek de drie blokken samen behandelen! Met een klein en overzichtelijk gezelschap de diepte in om de geest te slijpen en op zoek te gaan naar de collectieve wijsheid van de groep.

We starten om 9.00 uur en eindigen met een gezamenlijke barbecue.

 1. Deel 1: de (oorspronkelijke) bedoeling
  In het eerste deel gaan we in vogelvlucht stilstaan bij de oorspronkelijke (en verrassende) bedoelingen van zelfsturing. Oorspronkelijk was dit concept namelijk gerelateerd aan de klassieke bedrijfsvoering en zou het moeten leiden tot meer productiviteit, lagere kosten, meer flexibiliteit en meer klantgerichtheid. Pas later zijn er -ongemerkt- allerlei andere bedoelingen bijgekomen die meer betrekking hebben op de kwaliteit van arbeid, zoals betrokkenheid en motivatie. In dit blok onderzoeken we de dubbelzinnigheid van deze motieven.
 2. Deel 2: Integriteit en vertrouwen
  In het tweede deel besteden we aandacht aan twee thema’s waar zelfsturing vaak op onderuit gaat: integriteit en vertrouwen. Bijna alle bedrijfskundige concepten zijn gebaseerd op gelijkheidsdenken. Dat denken zit ook diep geworteld in onze cultuur. We proberen dat gelijkheidsdenken krampachtig met beleid te beheersen: werktijden, diversiteitsbeleid, vaste opleidingsbudgetten, arbeidsvoorwaarden, loonschalen…. Maar wat is het effect? Als je niet specifiek mag discrimineren in een organisatie, ga je juist breder discrimineren. In dit blok onderzoeken we waarom veel mensen die noodzakelijke discriminatie toch ervaren als een afbreuk aan integriteit en vertrouwen.
 3. Deel 3: Radicale ideeën
  Het laatste deel staat in het teken van radicale ideeën om zelfsturende bewegingen een schaalsprong te geven. Zowel de praktijk als de literatuur laten zien dat we steeds geneigd zijn om aan de slag te gaan met compromissen tussen dwingende en activerende controls. Veel spelregels die we voor zelfsturing gebruiken, gedogen elkaar in het beste geval. Creatieve en uitgesproken toepassingen moeten we met een lampje zoeken. Organisaties die succesvol zijn in zelfsturing hebben daarentegen een opvallend kenmerk: ze kiezen wél voor tamelijk radicale standpunten en spelregels om doorbraken te forceren. Het laatste blok is dus gericht op ideevorming. Niet in het wilde weg, maar onderbouwd en met voldoende praktische bewijsvoering.

 

Praktisch:

 • Datum: 27 augustus 2019
 • De kosten voor deelname aan deze summer school bedragen EUR 395,- exclusief 21% BTW, inclusief lunch en barbecue.
 • De blokken bestaan uit een inleiding, groepswerk en een gemeenschappelijke dialoog.
 • Deelnemers ontvangen ongeveer twee weken voor de summer school enig leeswerk ter voorbereiding.
 • Het aantal deelnemers is gemaximeerd op 20. Deelname op volgorde van aanmelding.

  .