Marjan Minnesma

Datum:
n.t.b.
Tijd:
15:30 - 17:00 uur
Locatie:
De Rietschans, Haren
Kosten:
€ 99 (excl. BTW)
Aanmelden:
laura@hetzuiderlicht.nl

Minnesma is opgeleid als bedrijfskundige, jurist en filosoof en ontwikkelde zich in de eerste decennia van de 21e eeuw tot één van de boegbeelden van het streven naar een energietransitie in Nederland.

Via de in 2007 mede door haar opgerichte stichting Urgenda, die Nederland van onderop en vanuit het bedrijfsleven wil verduurzamen, werd ze in Nederland bekend door haar initiatieven voor een versnelde transitie naar een energieneutrale samenleving. Buiten Nederland kreeg ze enige bekendheid door het succesvolle proces tegen de Nederlandse staat in 2015 waarin een actiever klimaat- en energiebeleid werd geëist.

Voor haar overstap naar Urgenda werkte ze bij NOVEM, Greenpeace, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) van de Rotterdamse Erasmus Universiteit waaraan onder meer mede-Urgenda-oprichter Jan Rotmans is verbonden.

Minnesma is verscheidene malen gekozen tot nummer 1 van de Duurzame 100, een lijst met de invloedrijkste ‘duurzame’ Nederlanders die dagblad Trouw sinds 2009 publiceert.

“Als je iets van de grond wilt krijgen, ontkom je er niet aan om af en toe te drukken en soms te schoppen tegen het systeem. Het is de enige manier om iets te veranderen.”