Drieluik Unconferences

Datum:
30 november 2023
Tijd:
13.30-16.45
Locatie:
TOKO Suikerlaan 24, 9743 DA Groningen
Kosten:
€ 99,- (excl. BTW)
Aanmelden:
harryette.vandenbroek@hetzuiderlicht.nl

We verzorgen in het najaar een drieluik Unconferences over opgavengerichte innovatie. Aan dit drieluik kun je in zijn geheel meedoen, of aan een van de afzonderlijke bijeenkomsten. We hebben deze ongewone naam gekozen om samen op een andere manier aan de slag te gaan. Daarbij zetten we de schijnwerpers op thema’s waarover we niet zo snel spreken. En belichten we hoe zaken in stand blijven ondanks de wens het anders te willen.

De Unconferences staan in het teken van de volgende thema’s:

 • De waarde van irrationele processen zeer geslaagde bijeenkomst is al geweest
 • Gevoel voor samenwerken, 2 november zeer geslaagde bijeenkomst is al geweest
 • Governance in de praktijk, 30 november nog een paar plekken beschikbaar

Kenmerk van onze Unconferences:

 • Bijzondere locaties
 • Geen strak geleide gesprekken, maar open dialogen. 
 • Geen doelen en agenda, maar een richting die spontaan vorm krijgt. 
 • Iedereen doet mee op basis van gelijkwaardige deelname en samenwerking.

Begeleiders

 • Robbert Masselink
 • Aad Oosterhof

Word onderdeel van een bijeenkomst die voorspelbaar onvoorspelbaar is door de diversiteit aan perspectieven die we aan bod laten komen. Door de enorme rijkdom aan kennis en ervaring die aanwezig is. En door de manier waarop we met elkaar aan de slag gaan. Dit leggen we aan het begin van iedere bijeenkomst uit. Als je betrokken bent bij innovaties, dan is dit drieluik iets voor jou. We streven naar een zo divers mogelijke groep mensen, op welke dimensie dan ook.

Unconference 3: Governance in de praktijk, 30 november

De derde en laatste unconference staat in het teken van het thema ‘werkelijke governance’. Wat bedoelen we daarmee?

Governance, of het besturen van organisaties, is in veel organisaties op afstand van het dagelijkse werk komen te staan. Door verplatting van organisatiestructuren en het hanteren van planningcycli geschiedt de sturing vanachter het dashboard en op basis van abstracte data. Doordat bij het management kennis over de specifieke omstandigheden vaak ontbreekt wordt er op algemene indicatoren gestuurd. Het betekent in de praktijk onder andere dat medewerkers allerlei ‘geitenpaadjes’ creëren om de beperkingen van het besturingssyteem te omzeilen om toch de dingen gedaan te krijgen die gedaan moeten worden.

We zijn benieuwd naar persoonlijke ervaringen met de governance in organisaties, of deze als helpend of hinderend worden ervaren in de praktijk en hoe medewerkers desondanks, of dankzij, het werk gedaan krijgen.

Begeleiders

 • Robbert Masselink
 • Aad Oosterhof

Locatie en tijd