Drieluik Ontgroeven

Datum:
1 februari, 15 februari en 5 maart 2024
Tijd:
13.30-16.45 (inloop vanaf 13.15 uur)
Locatie:
Emmaplein 5, 9711 AP Groningen (kan wijzigen bij veel aanmeldingen)
Kosten:
€ 300,- (excl. BTW)
Aanmelden:
harryette.vandenbroek@hetzuiderlicht.nl

Het Zuiderlicht Het Zuiderlicht nodigt u uit om deel te nemen aan het Drieluik Ontgroeven met Martin, Ilaaf, Albert Jan en Kees

Een triptiek of drieluik is een driedelig kunstwerk, vaak zijn de drie delen van het drieluik met scharnieren aan elkaar bevestigd, zodat deze geopend of gesloten kunnen worden. De term drieluik is in het dagelijks spraakgebruik uitgebreid tot allerhande werken waar drie delen of drie fasen aan te onderscheiden zijn. Ons Drieluik bestaat uit drie uiteenlopende lezingen door 3 heel verschillende mensen. Martin Sitalsing, Ilaaf Al Saidi en Albert Jan Kruiter. Alledrie met roots in Groningen. Het scharnier waarmee de lezingen bij ons aan elkaar bevestigd worden heet Ontgroeven.

1 februari 2024 13.30-16.45 uur Ontgroeven met Martin en Kees

De 1e sessie Ontgroeven met Martin Sitalsing wordt ingeleid door een inleiding van Kees Tillema over ‘Skin in the Game’. Hoe kan het ook anders, want iedereen die Martin kent weet dat dit zo’n beetje zijn lijfspreuk is. Skin in the game is een probaat medicijn tegen al onze moedeloos makende pogingen om mensen ‘weer verantwoordelijk’ of ‘eigenaar te maken van hun werk. Door dit naïeve gekunstel is verantwoordelijkheid nu vaak iets asymmetrisch: er is een wanverhouding tussen beloning en straf. Skin in the game leidt tot een eerherstel van ons vakmanschap en maakt ons bovendien creatief. 

Martin Stanley Reza Sitalsing is opgegroeid in Zaandam en via Amsterdam en Twente (weer terug) naar Groningen gekomen en zijn verschillende achtergronden neemt hij met zich mee. In 2012 teleurgesteld weggegaan bij de politie. Hij maakte een uitstapje naar de Jeugdzorg en GGZ. De politie bleef roepen, want hij heeft “altijd een politie hart gehad”. Meer diversiteit in het witte bolwerk van de politieleiding is welkom, vindt Sitalsing. Maar waar het volgens hem echt om draait, is ‘verbinding’. ‘Ik heb heel veel geleerd buiten de politie’. Met die kennis is hij teruggekeerd Groningen

Begin niet over ‘een migrantenachtergrond’ of ‘van buitenlandse afkomst’, als het over hemzelf gaat. Hij zegt beslist: ‘Toen ik werd geboren, was Suriname nog een kolonie van Nederland. Ik ben dus vanaf mijn geboorte Nederlander.’ Martin Sitalsing weet dat veiligheid en zorg heel dicht bij elkaar liggen. Je kunt veel criminaliteit voorkomen door vroegtijdig in te grijpen, door goede zorg te verlenen. Iedereen die op dit moment in de Van Mesdagkliniek zit, heeft een ‘kind trauma’ opgelopen, is daardoor beschadigd geraakt en in de criminaliteit terecht gekomen. Martin komt als inside Groninger graag spreken bij ons Drieluik Ontgroeven.

15 februari 2024 13.30-16.45 uur Ontgroeven met Ilaaf en Kees

De 2e sessie Ontgroeven met Ilaaf Al Saidi wordt ingeleid door een inleiding van Kees Tillema over rebellie. Dit is in de wereld van de organisatiekunde en het leiderschap een totaal miskende kwaliteit. De echte rebel heeft een omvormende werking in organisaties. Niet door slaafs de goede vrede te bewaren, noch door roekeloos tegen dingen aan te schoppen. De rebel verstaat de delicate kunst van ‘uit de pas lopen’ ten behoeve van een groter doel.

Ilaaf Alsaidi is trotse bezitter van 2 motoren en een motorvrouw met een missie die geen blad voor haar mond neemt. Ze at ooit Pringles met een Rabbi en raakte ontroerd door een overstekende zwanenvader met kuikens. Opgegroeid in Groningen, tussen de boeren in Sauwerd.

Als columnist met Iraakse roots schrijft ze columns die regelmatig viral gaan. Op haar motor reist ze heel Nederland rond om de mooiste conversaties te delen. Ilaaf zoekt de verbinding, want we hebben meer gemeen dan we denken.

Hoe maak je diversiteit en inclusie bespreekbaar? Op 30 augustus 2023 maakte ze de moedige keuze om als ondernemer afstand te nemen van “diversiteit en inclusie”. Met grote spijt zag zij onrecht in het D&I-wereldje dat “acceptatie” schreeuwt. “Wees jezelf”, zeggen ze. “Maar wél binnen de kaders waar wij ons prettig in voelen”, denken ze. Vanaf 30 augustus is zij in te huren om mensen échte diversiteit en inclusie te leren. Daarom komt zij spreken bij ons Drieluik Ontgroeven.

5 maart (dinsdag) 2024 13.30-16.45 uur Ontgroeven met Albert Jan en Kees

De 3e sessie Ontgroeven met Albert Jan Kruiter wordt ingeleid door een inleiding van Kees over bricolage. Dit is eigenlijk op een intelligente manier knutselen waarbij ‘hoofd en handen’ niet gescheiden zijn. De praktijk domineert de theorie en je speelt met ingrediënten (mensen, kennis, regels, netwerken, locaties) die al lang aanwezig zijn, alleen die op nieuwe manieren gecombineerd moeten worden. Bricolage is een gezonde vorm van opportunisme en laat het logisch denken even voor wat het is.

Albert Jan Kruiter, Groninger van geboorte, doet onderzoek naar mensen die vast komen te zitten in bureaucratische systemen en ontwikkelt oplossingen. Hij is oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden. Als actie-onderzoeker verzamelt hij kennis over onze bureaucratie – niet door rapporten te lezen, maar door heel doelgericht en persoonlijk mensen te helpen. Bijna altijd mensen die met meerdere problemen vast komen te zitten in de systemen van onze uitgeklede verzorgingsstaat. Daar komt een flinke hoeveelheid botsen en worstelen met het systeem en al haar regels bij kijken. ‘Het leuke van tegenstrijdige regels is dat er altijd wel een wet is die je wél kunt gebruiken om je oplossing te legitimeren. Dat doen wij met onze doorbraakmethode.’ Regels zijn vaak prachtig, je kunt er veel mee. Rules are tools. Vanuit de wetenschap dat je van regels een hoop gemak kunt hebben komt Albert Jan Kruiter spreken bij ons Drieluik Ontgroeven

Een triptiek of drieluik kan geopend of gesloten kunnen worden. Het rechter- en linkerzijpaneel zijn meestal even breed en smaller dan het middenpaneel. Bij scharnierende drieluiken is het middenpaneel meestal dubbel zo breed als de zijluiken, zodat bij sluiting het gehele middenpaneel bedekt is. We hebben een reeks van drieluiken Ontgroeven georganiseerd; allen met veel plezier en succes. Dit zal echter de laatste editie worden. Daarna is het tijd voor iets nieuws. Laat u verrassen’